0901 325 666

BÀN có thanh nan gài khay

BÀN có thanh nan gài khay
BÀN có thanh nan gài khay
rửa bát
+ Xuất Xứ Trần Gia.Co.,Ltd
+ KT 1200x750x850/950mm
+ Toàn bộ bàn được làm bằng INOX SUS 201chất lượng cao dày 1.0mm.
+ Các vết gấp bằng máy thủy lực chuyên dụng 
+ Áp dụng HTQLCL ISO 9001-2008
Đang tải bình luận,....