0901 325 666

Lò hầm buffet chữ nhật chân trắng DAT61162-2W