0901 325 666

MÁY TRỘN BỘT 30 LÍT 

MÁY TRỘN BỘT 30 LÍT 
MÁY TRỘN BỘT 30 LÍT 
+ Model: I/BSP – BM30N
+ Nhón hiệu: Berjaya 
+ Kích thước: 550x480x890 mm
+ Điện áp: 230V/50Hz/1P- 1,5KW
Đang tải bình luận,....