0901 325 666

QUẦY TÍNH TIỀN CÓ HỘC TỦ

QUẦY TÍNH TIỀN CÓ HỘC TỦ
QUẦY TÍNH TIỀN CÓ HỘC TỦ
Cắt gấp bằng máy thuỷ lực. Hàn bằng công nghệ khí Ar đảm bảo chống ôxi hoá
Toàn bộ bằng INOX SUS 304  chất lụơng cao nhập khẩu malaysia hoặc tương đương, dầy 1mm. 
KT(600x750x850)mm
Mới 100%
Đang tải bình luận,....