0901 325 666

Dập Lửa tum hút

Dập Lửa tum hút
HỆ THỐNG DẬP LỬA AN TOÀN
+ Bao gồm các vòi phun nước được lắp đặt bên dưới chụp hút mùi .
+ và một máy bơm tăng áp . 
+ ANSULR-102 SYSTEM
+ Áp dụng HTQLCL ISO 9001-2008
Đang tải bình luận,....