0901 325 666

BÀN BẾP TEPPANYAKI

BÀN BẾP TEPPANYAKI
 

+ KT ( 1800x800x800)mm
+ Xuất Xứ : Trần Gia 
+ Mặt bàn nhập mới100%
+ Độ dầy mặt bàn là 18mm
+ Hệ thống bàn bao xung quanh bằng đá đen gralits rộng 550mm bao xung quanh bàn 
Đang tải bình luận,....